เพิ่มเพื่อน บริการเพิ่มไลค์แฟนเพจ(คนไทย) เพิ่มเพื่อน

สนใจบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เพิ่มเพื่อน

เพิ่มยอดไลค์แฟนเพจ
ค่าบริการ
รับประกันงาน
200 like ปั้มไลค์
200
60 วัน
500 like ปั้มไลค์
400
60 วัน
1,000 like ปั้มไลค์
800
60 วัน
2,000 Like ปั้มไลค์
1,600
60 วัน
3,000 Like ปั้มไลค์
2,400
60 วัน
4,000 Like ปั้มไลค์
3,200
60 วัน
5,000 Like ปั้มไลค์
4,000
60 วัน
10,000 Like ปั้มไลค์
8,000
60 วัน

เพิ่มเพื่อน บริการเพิ่มไลค์แฟนเพจ(คละประเทศ) เพิ่มเพื่อน

สนใจบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เพิ่มเพื่อน

เพิ่มยอดไลค์แฟนเพจ
ค่าบริการ
รับประกันงาน
250 like ปั้มไลค์
150
30 วัน
500 like ปั้มไลค์
300
30 วัน
1,000 like ปั้มไลค์
550
30 วัน
2,000 Like ปั้มไลค์
1,000
30 วัน
3,000 Like ปั้มไลค์
1,500
30 วัน
5,000 Like ปั้มไลค์
2,500
30 วัน
10,000 Like ปั้มไลค์
5,000
30 วัน

เพิ่มเพื่อน บริการเพิ่มติดตามเฟสบุ๊คส่วนตัว(คละประเทศ) เพิ่มเพื่อน

สนใจบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เพิ่มเพื่อน

เพิ่มยอดติดตามจำนวน
ค่าบริการ
รับประกันงาน
500 ติดตามปั้มไลค์
300
ยอดติดตามคละประเทศ
1,000 ติดตาม ปั้มไลค์
600
ยอดติดตามคละประเทศ
2,000 ติดตาม ปั้มไลค์
1,100
ยอดติดตามคละประเทศ
3,000 ติดตาม ปั้มไลค์
1,650
ยอดติดตามคละประเทศ
4,000 ติดตาม ปั้มไลค์
2,200
ยอดติดตามคละประเทศ
5,000 ติดตาม ปั้มไลค์
2,500
ยอดติดตามคละประเทศ

เพิ่มเพื่อน บริการเพิ่มติดตามเฟสบุ๊คส่วนตัว(คนไทย) เพิ่มเพื่อน

สนใจบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เพิ่มเพื่อน

เพิ่มยอดติดตามจำนวน
ค่าบริการ
รับประกันงาน
100 ติดตามปั้มไลค์
150
ยอดติดตามคนไทย
200 ติดตาม ปั้มไลค์
300
ยอดติดตามคนไทย
500 ติดตาม ปั้มไลค์
750
ยอดติดตามคนไทย
1,000 ติดตาม ปั้มไลค์
1,300
ยอดติดตามคนไทย
2,000 ติดตาม ปั้มไลค์
2,500
ยอดติดตามคนไทย
4,000 ติดตาม ปั้มไลค์
5,000
ยอดติดตามคนไทย
5,000 ติดตาม ปั้มไลค์
6,000
ยอดติดตามคนไทย

เพิ่มเพื่อน บริการเพิ่มไลค์โพสต์ (คนไทย) เพิ่มเพื่อน

สนใจบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เพิ่มเพื่อน

เพิ่มยอดไลค์จำนวน
ค่าบริการ
การทำงาน
100 ไลค์ ปั้มไลค์
80
ต่อโพสต์
200 ไลค์ ปั้มไลค์
150
ต่อโพสต์
300 ไลค์ ปั้มไลค์
200
ต่อโพสต์
500 ไลค์ ปั้มไลค์
350
ต่อโพสต์
1,000 ไลค์ ปั้มไลค์
700
ต่อโพสต์

เพิ่มเพื่อน บริการเพิ่มไลค์โพสต์ (คละประเทศ) เพิ่มเพื่อน

สนใจบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เพิ่มเพื่อน

เพิ่มยอดไลค์จำนวน
ค่าบริการ
การทำงาน
100 ไลค์ ปั้มไลค์
35
ต่อโพสต์
200 ไลค์ ปั้มไลค์
70
ต่อโพสต์
300 ไลค์ ปั้มไลค์
100
ต่อโพสต์
500 ไลค์ ปั้มไลค์
150
ต่อโพสต์
1,000 ไลค์ ปั้มไลค์
300
ต่อโพสต์
2,000 ไลค์ ปั้มไลค์
600
ต่อโพสต์

เพิ่มเพื่อน บริการเพิ่มไลค์โพสต์ EMOJI เพิ่มเพื่อน

Alive-LiKE.COM ปั้มไลค์

สนใจบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เพิ่มเพื่อน

เพิ่มยอดไลค์จำนวน
ค่าบริการ
การทำงาน
10 ไลค์ ปั้มไลค์
10
ต่อโพสต์
50 ไลค์ ปั้มไลค์
40
ต่อโพสต์
100 ไลค์ ปั้มไลค์
80
ต่อโพสต์
200 ไลค์ ปั้มไลค์
150
ต่อโพสต์
500 ไลค์ ปั้มไลค์
350
ต่อโพสต์
1,000 ไลค์ ปั้มไลค์
700
ต่อโพสต์

เพิ่มเพื่อน บริการเพิ่มวิววีดีโอ เพิ่มเพื่อน

สนใจบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เพิ่มเพื่อน

เพิ่มยอดวิวจำนวน
ค่าบริการ
การทำงาน
1,000 วิว ปั้มไลค์
100
ต่อโพสต์
2,000 วิว ปั้มไลค์
150
ต่อโพสต์
3,000 วิว ปั้มไลค์
200
ต่อโพสต์
5,000 วิว ปั้มไลค์
400
ต่อโพสต์
10,000 วิว ปั้มไลค์
500
ต่อโพสต์
20,000 วิว ปั้มไลค์
900
ต่อโพสต์

เพิ่มเพื่อน บริการเพิ่มรีวิว 5 ดาว เพิ่มเพื่อน

สนใจบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เพิ่มเพื่อน

เพิ่มยอดรีวิว 5 ดาว
ค่าบริการ
ระยะเวลาในการทำงาน
10 รีวิว ปั้มไลค์
200
1-2 วัน
20 รีวิว ปั้มไลค์
400
2-3 วัน
30 รีวิว ปั้มไลค์
500
4-5 วัน
40 รีวิว ปั้มไลค์
600
6-7 วัน
50 รีวิว ปั้มไลค์
800
8-9 วัน
100 รีวิว ปั้มไลค์
1,500
10-12 วัน

เพิ่มเพื่อน บริการเพิ่มแชร์โพสต์(ลงกลุ่ม) เพิ่มเพื่อน

สนใจบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เพิ่มเพื่อน

เพิ่มยอดแชร์จำนวน
ค่าบริการ
การทำงาน
100 แชร์ ปั้มไลค์
300
แชร์โพสต์ลงกลุ่ม
200 แชร์ ปั้มไลค์
600
แชร์โพสต์ลงกลุ่ม
300 แชร์ ปั้มไลค์
900
แชร์โพสต์ลงกลุ่ม
500 แชร์ ปั้มไลค์
1,500
แชร์โพสต์ลงกลุ่ม
1,000 แชร์ ปั้มไลค์
3,000
แชร์โพสต์ลงกลุ่ม
5,000 แชร์ ปั้มไลค์
15,000
แชร์โพสต์ลงกลุ่ม

เพิ่มเพื่อน บริการเพิ่มแชร์โพสต์(หน้าโปรไฟล์) เพิ่มเพื่อน

สนใจบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เพิ่มเพื่อน

เพิ่มยอดแชร์จำนวน
ค่าบริการ
การทำงาน
100 แชร์ ปั้มไลค์
600
โปรไฟล์ไม่ซ้ำ
200 แชร์ ปั้มไลค์
1200
โปรไฟล์ไม่ซ้ำ
300 แชร์ ปั้มไลค์
1,800
โปรไฟล์ไม่ซ้ำ
500 แชร์ ปั้มไลค์
3,000
โปรไฟล์ไม่ซ้ำ
1,000 แชร์ ปั้มไลค์
6,000
โปรไฟล์ไม่ซ้ำ
5,000 แชร์ ปั้มไลค์
30,000
โปรไฟล์ไม่ซ้ำ

เงื่อนไขและข้อตกลงก่อนใช้งาน

1. หากทางเราระบบมีปัญหา ลูกค้าต้องรอ เพราะตัวแปลสำคัญคือเฟสบุ๊ก
2. ทางเราไม่มีนโยบายคืนเงินทุกกรณี หากระบบมีปัญหาเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจะดำเนินการชดเชยให้
3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพ็คเกจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ห้ามนำไปใช้งานที่ส่อถึงสื่อลามกอนาจาร หมิ่นเบื้องสูง หรือข่าวปลอมเด็ดขาด
5. หากท่านทำผิดกฎข้อใดข้อหนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ไลค์อัตโนมัติ สามารถไลค์ได้ 15 โพสต์ต่อวัน ยอดไลค์มีลดลง ไม่อยู่ตลอด สำหรับดึงดูดความสนใจเท่านั้น
7. หากท่านซื้อแพ็คเกจออโต้แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเฟสอื่นได้ ต้องซื้อแพ็คเกจใหม่เท่านั้น
8. นโยบายและเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

อ่านซักนิดก่อนใช้บริการ

1. บริการนี้เป็นบริการปั๊มไลค์ โพสต์ รูปภาพ และวิดีโอ ทั้งบุคคลทั่วไป และ แฟนเพจ แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องปั๊มเอง
2. หากต้องการโอนเงินผ่านธนาคาร สามารถสอบถามเลขที่บัญชี ผ่านทาง inbox เพจ HD-LiKE.COM
3. หากชำระผ่านบัตรทรูมันนี่ สามารถแจ้งรหัสบัตร พร้อมราคาของแต่ละบัตรมาและแพคเกจที่ต้องการได้ผ่าน inbox เพจ HD-LiKE.COM
4. ควรเก็บรหัสบัตรทรูมันนี่ไว้ทุกครั้ง หลังจากเติมเสร็จเรียบร้อย
5. หากโอนเงินผ่านทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งผ่าน inbox เพจ HD-LiKE.COM โดยแจ้งเวลา จำนวนเงินที่โอน และแพคเกจที่ต้องการด้วย
6. ทางเราจะไม่คืนเงินทุกกรณี หากระบบมีปัญหาเราจะทำการชดเชย
7. ติดต่อขอใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูล ติดต่อผ่านทางเพจ HD-LiKE.COM เพจเดียว เท่านั้น
8. ผู้ใช้งานที่ต้องการต่ออายุบริการ รบกวนให้ inbox มาถามที่เพจก่อนการโอนทุกครั้งนะค่ะ
9. หลังจากโอนเงินและแจ้งชำระเงินแล้ว จะสามารถใช้งานได้ภายใน 2 - 5 ชั่วโมง
10. สามารถกำหนดไลค์เองได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนไลค์ตามแพคเกจที่ท่านสมัคร


Copyright © 2021-2030 HD-LIKE.COM

ปั้มไลค์ | ปั้มไลค์ 500 | ปั้มไลค์ 1000 | ปั้มไลค์แฟนเพจ | ปั้มผู้ติดตาม | ปั้มไลค์ได้เยอะ | ปั้มไลค์ความรู้สึก